Stommen i Atteviks börjar ta form

Den stomme som vi bygger åt NCC och Atteviks i Ljungby börjar ta form. Stålstommen och takplåten är helt på plats, väggpanelerna är på plats och vi har pilaster mm kvar.

Detta projekt består av två delar, en nybyggnad samt en ombyggnad. Nybyggnaden är en stomme på 700 kvm inkl tak och väggar. Ombyggnaden består av många delar så stom portomfattningar, ventupplag samt en del rivning.